Rychlý dotaz 

Vaše zpráva byla odeslána

Vaše přihláška byla odeslána

Prosím vyplňte povinné údaje!

Přihláška na letní tábor

Zadejte jméno dítěte
Zadejte příjmení dítěte
Zadejte datum ve formátu dd.mm.rrrr
Zadejte rodné číslo dítěte ve formátu 9999999999
Zadejte ulici a číslo popisné
Zadejte město bydliště
Zadejte PSČ bez mezer ve formátu 99999
Zadejte alespoň jeden telefon v přihlášce

Zadejte správný email pro komunikaci s Vámi
V případě jiného stavu, napište o jaký se jedná

Rodiče


Turnus*:Volba ceny*:Základní cena tábora: 4190,-Kč
Volba dopravy*:,- Kč

V případě kladné odpovědi, napište kdy
Souhlasíme s tím, že po vyplnění, podepsání a odevzdání přihlášky bude dítě (klient) zařazen do zájezdu (dětská rekreace) "Tábor, který žije! 2018”. Dnem zařazení do zájezdu bereme na vědomí storno podmínky uvedené v příloze (brožurka a internetové stránky) které jsou nedílnou součástí této přihlášky). V případě podezření o požití alkoholu výše uvedeného dítěte (klienta), souhlasíme s dechovou zkouškou na obsah alkoholu. Naše dítě (klient) nebude přivážet na zájezd hodnotné věci včetně mobilu. CK Agentura H+H s.r.o. nepřebírá za tyto věci žádnou odpovědnost. Osobní údaje v této přihlášce slouží pouze pro účely CK agentury H+H s.r.o. a jsou dobrovolné. Dále prohlašujeme, že akceptujeme podmínky v rámci úrazového pojištění (obsah podmínek v brožuře a internet). V případě, že vyplníte e-mailovou adresu, bereme toto jako souhlas se zasíláním pošty. V případě že, dopojistíme klienta přes CK Agenturu H+H s.r.o., dáme toto na vědomí písemně mailem nebo doporučenou poštou. Dítě nebudeme během rekreace navštěvovat. Bereme na vědomí, že veškeré osobní údaje jsou uloženy pouze v CK Agentuře H+H s.r.o. a nemá nikdo neoprávněný k těmto údajům přístup.letní prázdniny letní tábor tábory 2014 jarní prázdniny silvestr letní tábory dětská zábava