Rychlý dotaz 
 

Vaše zpráva byla odeslána

Vaše přihláška byla odeslána

Prosím vyplňte povinné údaje!

Letní tábor


Letní tábor Letní tábor Letní tábor

Storno poplatky
Storno poplatky jsou velmi mírné, a pokud zvolíte variantu přesunu peněz na jiné akce CK Agentury H+H, nemusíte platit vůbec žádné. Tímto vám garantujeme, že o své peníze, které vložíte do CK Agentury H+H, nepřijdete, i když dítě nakonec nebude moci na tábor jet.

zrušení tábora do 31. 03. 2021 - 500,- písemné zrušení bez udání důvodu
zrušení tábora od 01. 04. 2021 - 1000,- písemné zrušení bez udání důvodu
zrušení tábora z důvodu nemoci - 700,- řádně ohlášena 4 dny před nástupem
zrušení tábora v den nástupu - 100%ohlášen v den nástupu
odjezd z tábora - nemoc - 600,- za každý započatý den
vyhoštění z tábora za nekázeň - 100%z ceny (alkohol, drogy, šikana a jiné)
přeplatek + COVID-19 - 150,-prosíme, nepřeplácejte
odjezd z tábora na vlastní žádost - 100% rodinné důvody - jiné důvody
převod celkové částky na další akce pořádané CK Agenturou H+H s.r.o.      0,- bezva tip - žádné storno!

Jak získat peníze zpět a kdy?
Všechny žádosti o vrácení peněz podejte laskavě písemně doporučeně včetně zrušení pobytu. Veškeré storno platby a vratky se vyřizují po skončení celého tábora s tím, že CK Agentura H+H si vyhrazuje termín vyřízení storna a přeplatku nejpozději do 30. 11. 2021. Na žádosti, které nebudou řádně doručeny (email nebo doporučená pošta), nebude CK Agentura H+H brát zřetel (pokud se ztratí).
letní prázdniny letní tábor tábory 2014 jarní prázdniny silvestr letní tábory dětská zábava