Rychlý dotaz 
 

Vaše zpráva byla odeslána

Vaše přihláška byla odeslána

Prosím vyplňte povinné údaje!

Silvestr


Silvestr Silvestr Silvestr

Cena
4 890,- 

(doplatek za dopravu vlakem z Prahy 550,- , Brna 390,- , Olomouce 250,-)

Storno podmínky

A) Po odevzdání podepsané závazné přihlášky, a zaplacení zálohy nejpozději do 7-mi dnů od doručení potvrzení, bude dítě zařazeno do rekreace "Silvestr 2022" a splňuje tímto uplatnění storno podmínek.

B) V případě neúčasti bez vážných důvodů si CK Agentura H+H s.r.o. vyhrazuje právo požadovat storno poplatek ve  výši 80% z celkové ceny zájezdu anebo se peníze převedou na zájezd "Tábor, který žije! 2023" (bez storna)!

C) V případě nemoci se účtuje jednorázový storno poplatek 500.- Kč a nebo se peníze převedou na zájezd "Tábor, který žije! 2023" (bez storna)!

D) Pokud bude zájezd vyprodán, CK Agentura H+H s.r.o., vám toto oznámí buď telefonicky  nebo  písemně nejpozději  14 dnů před odjezdem - (budou peníze vráceny zpět). CK Agentura H+H s.r.o. si vyhrazuje právo potvrzení zrušit z důvodů nesplnění podmínek a kapacitních.

E) V případě, že dítě poruší kázeň (alkohol, drogy, cigarety, násilí atd.) a bude vyhoštěno z rekreace, propadá celá částka za zájezd ve prospěch CK Agentury H+H s.r.o.

F) Storno podmínky jsou platné v případě úhrady (i částečné) a nebo po odevzdání podepsané přihlášky (potvrzení o přijetí)

Cena zahrnuje
ubytování včetně veškerých lůžkovin - i přídavných, dopravu z Ostravy, umělecký tým, profesionální program, stravu 6x denně (druhá večeře v ceně), provozní personál, provozní náklady, zdravotní a kuchyňský personál, oddílové vedoucí, pojištění proti úpadku CK a další.letní prázdniny letní tábor tábory 2014 jarní prázdniny silvestr letní tábory dětská zábava