Tábor H+H
Facebook Instagram YouTube TikTok E-mail

Tábor, který žije!

Přihláška na letní tábor

* - povinné pole

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Rodiče

Turnus

*

Volba ceny

Základní cena tábora: 5890 Kč

*

*

Konečná cena: 5890

*

Souhlasíme s tím, že po vyplnění, podepsání a odevzdání přihlášky bude dítě (klient) zařazen do zájezdu (dětská rekreace) "Tábor, který žije! 2024” CK Agentury H+H, s.r.o.. Dnem zařazení do zájezdu bereme na vědomí storno podmínky uvedené v příloze (tištěný prospekt a internetové stránky viz Storno poplatky), které jsou nedílnou součástí této přihlášky. V případě podezření o požití alkoholu výše uvedeného dítěte (klienta), souhlasíme s dechovou zkouškou na obsah alkoholu. Naše dítě (klient) nebude přivážet na zájezd hodnotné věci včetně mobilních telefonů a drahých kufrů. CK Agentura H+H, s.r.o., nepřebírá za tyto věci žádnou odpovědnost. Osobní údaje v této přihlášce slouží pouze pro účely CK agentury H+H, s.r.o., a jsou dobrovolné. Dále prohlašujeme, že akceptujeme podmínky v rámci připojištění (obsah podmínek v tištěném prospektu a na internetových stránkách viz Ceník). Souhlasíme s foto a video dokumentací na FB a IG pro ukázku činností na akci a dokumentaci pobytu dítěte (dítě nebude na těchto záběrech jmenováno ani nijak blíže specifikováno). Dále souhlasíme, že z důvodu zajištění bezpečí dětí je středisko monitorováno kamerovým systémem ve veřejných prostorách. Souhlasíme s komunikací telefonem a SMS. Prohlašujeme, že včas doložíme lékařské potvrzení dítěte a čestné prohlášení od rodičů (bezinfekčnost) dle stanovených pokynů na internetových stránkách (viz FAQ). V případě, že vyplníte e-mailovou adresu, bereme toto jako souhlas se zasíláním pošty. Bereme na vědomí, že veškeré osobní údaje jsou uloženy pouze v CK Agentuře H+H, s.r.o., a nemá nikdo neoprávněný k těmto údajům přístup. Dítě nebudeme během rekreace navštěvovat.